NAŠE SLUŽBY

Společnost FERIA BOHEMIA s.r.o. nabízí komplexní zajištění Vaší účasti na mezinárodních veletrzích ve Španělsku (412 veletrhů, 15 největších výstavišť). Jsme oficiálním zástupcem největšího španělského výstaviště FERIA VALENCIA.
 

 1. Pro vystavovatele zajístíme veškerou organizaci veletrhu.
   
 2. Pro návštěvníky veletrhu veškerý servis spojený s obchodní cestou na veletrh.
   
 3. Pro firmy zajišťujeme obchodní zastoupení ve Španělsku. 

Nabízené činnosti:

 • Organizování účasti na veletrzích ve Španělsku
   
 • Obchodní zastoupení firmy v regionu
   
 • Zajišťění obchodních cest
   
 • Kompletní veletržní servis
   
 • Veletržní & Kongresová turistika
   
 • Překladatelské služby
   
 • Propagace českého výrobku na španělských trzích
   
 • Marketing, analýza a průzkum španělského trhu 
   
 • Služby cestovní agentury
   
 • Obchodní činnost
   
 • Poradenská činnost

 

Obchodní zastoupení

Na základě smlouvy o obchodním zastoupení zastupujeme společnosti na Španělském trhu. Každé obchodní zastoupení je výsledkem konkrétních jednání se zastupovanou společností.

Služby obchodního zastoupení definujeme jako aktivní a pasivní

AKTIVNÍ FORMA ZASTOUPENÍ:

 • Zastupování Vaší společnosti na španělském trhu
 • Zastupování při jednání s orgány státní správy a samosprávy
 • Vytypovávání potenciálních zákazníků
 • Sjednávat a zajišťovat obchodní zakázky pro zastupovanou společnost
 • Prodej a propagace Vašich výrobků a to formou osobní a elektronickou.
 • Překladatelské služby v standardním rozsahu
 • pravidelné 2 měsíční reporty v průběhu zastupování
 • Zjišťování a analýza situace na trhu v oblasti nabízené produkce
 • Rozesílání propagačních materiálů
 • Konkretizace informací o vlastnostech, parametrech a ceně nabízených výrobků či služeb
 • Konzultace speciálních požadavků potenciálních zákazníků
 • Dojednávání nákupu zboží pro mateřskou firmu

PASIVNÍ FORMA ZASTOUPENÍ:

 • Zastupování Vaší společnosti na španělském trhu (Vaše kontaktní adresa a odpovědná osoba pro Španělsko)
 • Poskytnutí adresy pro zveřejnění
 • Přebírání poštovních a kurýrních zásilek
 • Upozornění na příchozí poštu emailem či telefonicky.
 • Přeposílání pošty 1x týdně (placeno dle ceníku španělské pošty)
 • Odbavování každodenních příchozích telefonních hovorů
 • Sekretářské služby

V přehledu služeb není zahrnuto:

 • Veškeré komunikační výdaje v nadstandardním rozsahu
 • Překladatelské služby v nadstandardním rozsahu
 • Poštovné v nadstandardním rozsahu
 • Cestovní náklady a výdaje
 • sepisování smluv

Cena za obchodní zastoupení ve Španělsku je předmětem jednání a skládá se z měsíční (fixní) částky a částky variabilní, která je závislá na objemu prodaného zboží na španělském trhu.

Pro bližší informace o možnosti vystavování či účasti na veletrhu nás neváhejte kontaktovat na feriabohemia@feriabohemia.com.

 

FERIA BOHEMIA s.r.o.  -  Vaše vstupenka na španělský trh