BEBÉS Y MAMÁS
  • podtitul: Veletrh Matka a dítě
  • termín: 24.-25.11
  • místo konání: Madrid
  • zařazení veletrhu: Cestování, Sport, Zábava, Volný čas