Výstavní komplex Barcelona

Základní informace:

  • Název: FIRA Barcelona
  • Web: www.firabcn.es
  • Počet veletrhů ročně: 80
  • Rozloha areálu: 365.000 m2
  • Celková rozloha výstavních ploch: 322.097m² kryté plochy, 53.288 m² otevřená - venkovní plocha
  • Počet parkovacích míst: 5000
  • Popis:

    Barcelonský veletržní areál Fira de Barcelona je jednou z nejprestižnějších výstavních organizací v Jižní Evropě a na pobřeží Středozemího moře. Ročně pořádá více než 80 převážně profesionálních a mezinárodních veletrhů, které pokrývají téměř všechny oblasti výroby a distribuce. Vedení Fira de Barcelona je úzce spjato s mezinárodními projekty, zejména v rámci evropského trhu, ale také na trhu latinskoamerickém, kde se přímo podílí na řízení společnosti Santa Fe Mexico Expo. Důležité je strategické spojenectví barcelonského výstavního komplexu s organizací Reed Exhibition v hlavních výstavních sektorech. Fira de Barcelona rovněž tvoří patesátiprocentní část organizace Alimentaria Exhibitions, která organizuje gastronomické veletrhy Alimentaria v Barceloně, Portugalsku a Mexiku. Fira de Barcelona zároveň tvoří součást Asociace velkých evropských výstavních areálů (EMECA) a Svazku Mezinárodních Veletrhů (UFI). V roce 1995 Fira de Barcelona podporovala Středomořskou Asociaci Veletrhů v jejím obchodním, průmyslovém, technickém a turistickém rozvoji. Barcelonský veletržní areál se rozkládá v oblastech Montjuïc-1 v centru města a nejmodernějšími zařízeními a službami vybavený Montjuïc-2, vzdálený 2,5 km od centra Barcelony směrem k letišti. Celý areál se celkem rozkládá na ploše přeshující 360 000 metrů čterečních výstavních prostor. Kongresový palác a konferenční centrum může zařídit jak malý seminář, tak velký mezinárodní kongres. Fira de Barcelona patří mezi tři největší evropské organizátory profesionálně- průmyslových veletrhů a v této oblasti je na prvním místě ve Španělsku. Tato organizace přispívá sto dvaceti miliony eur městu Barcelona a jeho okolí.